Fugle

Her på denne side vil jeg lægge billeder ud af fugle fra naturen, de fleste er fotograferet gennem køkkenvinduet. De andre er taget på ture ude i landskabet.  
Her ligger følgende arter:

Agerhøne - allike - blishøne - blåmejse - bjergvipstjert - bogfinke - bramgæs - broget fluesnapper - dompap - edderfugl - fasan - fiskehejre - fuglekonge - gravand - grønirisk - grønsisken - gråand - grågås - gråkrage - gråspurv - guldspurv - gærdesanger - gærdesmutte - grønbenet rørhøne - halemejse - havørn - husskade - hvid vipstjert - hættemåge - høns - isfugl - jernspurv - kernebider - knopsvane - krikand - kvækerfinke - lærke (year right) - moskusand - munk - musvit - musvåge - måger - nattergal (lyd) - ravn - rødben - rød glente - rødhals - rødrygget tornskade - rødstjert - rørhøg - rørspurv - råge - sangsvane - sjagger - skarv - skeand - skovdue (ringdue) - skovspurv - solsort - sortmejse - spurvehøg - spætmejse - stenpigger - stenvender - stillits - stor flagspætte - stor skallesluger - strandskade - stær - sumpmejse - svale - sølvhejre - sølvmåge - taffeland - tamdue - tamand - tamgæs - topmejse - toppet lappedykker - troldand - træløber - tyrkerdue - tårnfalk - ugle - vibe - zebrafinke -

blåmejse Cyanistes caeruleus blåmejse Cyanistes caeruleus
Blåmejse
(Cyanistes caeruleus)
Musvit Parus major musvit Parus major
Musvit
(Parus major)
skovspurv Passer montanus
Skovspurv
(Passer montanus)
stor flagspætte Dendrocopos major stor flagspætte Dendrocopos major
Stor flagspætte
(Dendrocopos major)
 skeand Anas clypeata
Skeand
(Anas clypeata) 
Vibe Vanellus vanellus 
Vibe
(Vanellus vanellus) 
Ravn Corvus corax Råge Corvus frugilegus
Ravn
(Corvus corax)
Råge
(Corvus frugilegus)
kvækerfinke Fringilla montifringilla
Kvækerfinke
(Fringilla montifringilla)
Bogfinke Fringilla coelebs
Bogfinke
(Fringilla coelebs)
sortmejse Parus ater
Sortmejse
(Parus ater)
dompap Pyrrhula pyrrhula dompap Pyrrhula pyrrhula
Dompap
(Pyrrhula pyrrhula)
Dompap
(Pyrrhula pyrrhula)
tårnfalk Falco tinnunculua gråspurv Passer domesticus
Tårnfalk
(Falco tinnunculus)
Gråspurv
(Passer domesticus)
solsort Turdus merlula
Solsort
(Turdus merula)
rødhals Erithacua rubecula spætmejse Sitta europeaea
Rødhals
(Erithacus rubecula)
Spætmejse
(Sitta europeaea)
sumpmejse Poecile palustris ugler Strigiformes
Sumpmejse
(Poecile palustris)
Ugler
(Strigiformes)
grønsisken Carduelis spinus  
Grønsisken
(Carduelis spinus) 
hun
 
træløber Certhia familiaris svale hirundinidae
Træløber
(Certhia familiaris)
Svaler
(Hirundinidae)
halemejse Aegithalos caudatus
Halemejse
(Aegithalos caudatus)

Der findes to underarter af halemejsen i Danmark - den nordlige og den sydlige og så blandinger mellem de to - vi har begge dele - billedet viser en sydlig halemejse, de har et sort bånd fra øjet om i nakken og mere rosa bryst.

Den nordlige har et helt hvidt hovede. Når jeg kigger på mine billeder, er den sydlige i overtal, mon ikke det har noget med klima forandringerne at gøre - Danmark ligger nemlig lige på grænsen mellem de to underartes udbredelse, så med klimaforandringerne vil den sydlige nok dominerer mere og mere.
spurvehøg Accipiter nisus
Spurvehøg
(Accipiter nisus)
Stillits
(Carduelis carduelis)
Nattergal
(Luscinia luscinia)

Var ude en nat og lytte til nattergalen - forsøgte også at optage lidt af dens vidunderlige sang.

Kvaliteten er virkelig dårlig, men måske kan du godt fornemme, at nattergalen er en fantastisk sanger.

Når den synger om natten, så hører man kun den og det er en smuk oplevelse.

Den har været forsvundet fra vores område i mange år og tror måske også den kun var på et kort besøg, for efter nogle nætter med sang forsvandt den igen.
Stær Sturnus vulgaris
 Stær
(Sturnus vulgaris)
Høne Gallus gallus domesticus Høne Gallus gallus domesticus
Høns
(Gallus gallus domesticus)  
Høns
(Gallus gallus domesticus)  
grønirisk Chloris chloris Fiskehejre Ardea cinerea
Grønirisk
(Chloris chloris)
Fiskehejre
(Ardea cinerea)
gråand Anas platyrhynchos gråand Anas platyrhynchos
Gråand
(Anas platyrhynchos)
Gråand
(Anas platyrhynchos)
gråand med ællinger Anas platyrhynchos 
Gråand
(Anas platyrhynchos) 
Taffeland Aythya ferina
Taffeland
(Aythya ferina)
Gærdesanger Sylvia curruca
Grønbenet rørhøne
(Gallinula chloropus)
Gærdesanger
(Sylvia curruca)
 rød glente Milvus milvus  sjagger Turdus pilaris
Rød glente
(Milvus milvus)
Sjagger
(Turdus pilaris) 
bramgås Branta leucopsis
Bramgås
(Branta leucopsis)
   knopsvane Cygnus olor
Knopsvane
(Cygnus olor) 
Knopsvane
(Cygnus olor) 
Sangsvane Cygnus cygnus 
Sangsvane
(Cygnus cygnus) 
   jernspurv Prunella modularis
Sølvhejre
(Ardea alba) 
Jernspurv
(Prunella modularis) 
 hvid vipstjert Motacilla alba  tyrkerdue Streptopelia decaocto
Hvid vipstjert
(Motacilla alba) 
Tyrkerdue
(Streptopelia decaocto) 
 skovdue ringdue Columba palumbus  havørn Haliaeetus Albicilla
Skovdue ringdue
Columba palumbus 
Havørn
(Haliaeetus albicilla) 
fasan Phasianus colchicus fasan Phasianus colchicus
Fasan
(Phasianus colchicus) 
Fasan
(Phasianus colchicus) 
hættemåge Chroicocephalus ridibundus
Hættemåge
(Chroicocephalus ridibundus) 
Hættemåge
(Chroicocephalus ridibundus)

En hættemåge i vinterdragt
 
Sølvmåge Larus argentatus 
Sølvmåge
(Larus argentatus) 
måge
Måge
(Larinae)  
Måge
(Larinae) 
måge
Måge
(Larinae) 
Måge
(Larinae) 
kernebider Coccothraustes coccothraustes Allike Corvus monedula
Kernebider
(Coccothraustes coccothraustes)  
Allike
(Corvus monedula) 
troldand Aythya fuligula 
Troldand
(Aythya fuligula) 
blishøne Fulica atra topmejse Parus cristatus
Blishøne
(Fulica atra) 
Topmejse
(Parus cristatus) 
moskusand Cairina moschata Skarv Phalacrocorax carbo
Moskusand
(Cairina moschata) 
Skarv
(Phalacrocorax carbo) 
edderfugl Somateria mollissima
Edderfugl
(Somateria mollissima) 
Lærke
(Alaudidae)
Det er hvad min fuglesamling kan præsterer på lærkefronten - det er dælme ikke meget 
Musvåge Buteo buteo guldspurv Emberiza citrinella
Musvåge
 (Buteo buteo)
Guldspurv
(Emberiza citrinella) 
krikand Anas crecca husskade Pica pica
Krikand
(Anas crecca)
Husskade
(Pica pica)
tamdue Columba livia f domestica Broget fluesnapper Ficedula hypoleuca
Tamduer
(Columba livia f domestica) 
Broget fluesnapper
(Ficedula hypoleuca) 
grågås Anser anser
Grågæs
(Anser anser)
 bjergvipstjert Motacilla cinerea  gærdesmutte Troglodytes troglodytes
Bjergvipstjert
(Motacilla cinerea) 
Gærdesmutte
(Troglodytes troglodytes)   


toppet lappedykker


Toppet lappedykker
(Podiceps cristatus)
Toppet skallesluger
(Mergus serrator)
stor skallesluger Mergus merganser  stenpigger Oenanthe oenanthe
Stor skallesluer
(Mergus merganser)
Stenpigger
(Oenanthe oenanthe) 


gråkrage Corvus cornix
zebrafinke Poephila guttata castanotis 
Gråkrage
(Corvus cornix) 
Zebrafinke
(Poephila guttata castanotis) 


Rødrygget tornskade Lanius collurio
Rødben Tringa totanus
Rødrygget tornskade
(Lanius collurio) 
Rødben
(Tringa totanus)
rørspurv Emberiza schoeniclus tamgæs anser
Rørspurv
(Emberiza schoeniclus)
Tamgæs
(Anser)
Stenvender Arenaria interpres isfugl Alcedo atthis
Stenvender
(Arenaria interpres)
Isfugl
(Alcedo atthis)
ja det er sku`ikke for godt
gravand Tadorna tadorna
Gravand
(Tadorna tadorna)
rødstjert Phoenicurus phoenicurus
Strandskade
(Haematopus ostralegus)
Rødstjert
(Phoenicurus phoenicurus)
 
Fuglekonge
(Regulus regulus)
 
 agerhøne Perdix perdix  rørhøg Circus aeruginosus
Agerhøne
(Perdix perdix)
Rørhøg
(Circus aeruginosus)
 
Munk
(Sylvia atriapilla)