velkommen til danske insekter


Troldand
Aythya fuligula

Troldanden er en smuk and - hannen er sort og hvid og hunnen med brunlige farver.

Hannen har i yngletiden en flot lang nakkedusk.

Deres unger lever af insekter og små krebsdyr de fanger i overfladen.


Prøv at se deres øjene - de er virkelig gule og så har de et "fancy" blåt næb.

Har læst, at troldanden mest raster om dagen og søger føde hen under aften eller endnu senere. Så er der selvfølgelig heller ikke så mange konkurrenter.

De lever mest af muslinger, som de dykker efter.

Sommerbestanden af troldænder er faldende i Danmark og man ved ikke hvorfor - men det bekymre ikke Danmarks Jægerforbund, som bare vil fastholde nuværende jagtudbytte.

Kilde: danskeinsekter.dk


troldand Aythya fuligulatroldand Aythya fuligula


troldand Aythya fuligula

Her kan I se den flotte nakkedusk, de gule øjne og det blå næb - den er sku` da smuk.


troldand Aythya fuligula


troldand Aythya fuligula


troldand Aythya fuligula


troldand Aythya fuligulatroldand Aythya fuligula