Vibe
(Vanellus vanellus)

Den smukke vibe er traditionelt blevet opfattet som karakterfugl i det åbne danske landskab, men efter en kraftig tilbagegang er den sørgelige kendsgerning, at viben
i store områder af Danmark i dag yngler spredt.
Med sin metalgrønne overside, de brede og afrundede vinger samt den lange fjertop er viben helt umiskendelig.

Kilde: dof.dk

Det er altså sørgeligt for alle fugle og insekter i det åbne land. Alt er i tilbagegang og det er primært landbrugets
skyld med alle deres pesticider. Det er en katastrofe for naturen.

Kilde: danskeinsekter.dk