Skeand

Anas clypeata

I Danmark forekommer skeand som trækfugl i marts-maj, når skeænderne er på vej til yngleområderne i f.eks. Rusland, og igen i august-september, når fuglene trækker til vinterkvartererne i bl.a. Holland, Belgien og Frankrig.

Tipperne, Vejlerne, Vadehavet og Nyord er blandt de vigtigste rasteområder for skeanden.

Kilde: mst.dk

Dette var en ny art i samlingen 2017 den er fotograferet i en større bynær sø - her er der jo intet jagttryk - heldigvis.
Jeg har heldigvis set den indimellem de senere år, men almindelig, det er den ikke i mit område.


Kilde: danskeinsekter.dk