Stenvender
(Arenaria interpres)

Denne fugl er også en ny her i januar 2020.

Stenvenderne er fotograferet samme dag og sted som rødben.

Stenvender er en lille kompakt vadefugl og som navnet siger, vender den sten og andre genstande, når den søger føde.

Under stenene kan den finde tanglopper og andre insekter.

Har lige læst, at den er en af Danmarks mest truede ynglefugle.

Den er også helt forsvundet fra Tysklands østersø og nordsø kyster.

Det her må være nogle trækgæster nordfra.

Det ser faktisk ud, som om de i det hele taget er et sjældent syn på Fyn.

Kilde: danskeinsekter.dk
stenvender vadefugl natur