velkommen til danske insekter


Stenpigger

Oenanthe oenanthe

Stenpikkeren er en lille drossel på størrelse med en spurv.

Den ses ofte siddende i opret stilling på en sten eller hegnspæl i det åbne land.
Ind imellem foretager den nogle hurtige buk samt karakteristiske slag med halen.


I Danmark yngler den spredt over hele landet, hyppigst ved kysterne. Inde i landet træffer man den f.eks. i grusgrave, på større byggepladser eller andre steder med lav eller ringe vegetation.

Kilde: dofbasen.dk

Denne her vidste vi ikke, hvad var, før vi kom hjem og fik googlet.

Den var overhovedet ikke bange, men jeg har ikke været særlig opmærksom, så de fleste billeder er overbelyst - øv.

Kilde: danskeinsekter.dk


stenpigger Oenanthe oenanthe


stenpigger Oenanthe oenanthestenpigger Oenanthe oenanthe


stenpigger Oenanthe oenanthe


stenpigger Oenanthe oenanthe