Taffeland

Aythya ferina


Taffelanden forekommer hele året, enten som almindelig vintergæst
nordfra eller som trækgæst i april-september.

Taffelanden lever i fjorde og lavvandede kyster.

Taffelænderne yngler ofte ved større søer eller moser.
Lever af og til i kolonier med hættemåger.

Kilde: naturporten.dk

Taffelanden er globalt truet og fredet i flere lande, men i Danmark
har jægerne stor magt - de sidder i Vildtforvaltningsrådet.

Her kunne man jo som udenforstående godt tænke, mon ikke de har andre interesser end fredning - bare et vildskud.


Først i 2020 blev den fredet mange år efter den blev optaget på EU rødliste.

Her er det en han og en hun - de er fotograferet i en større bynær sø.

Kilde: danskeinsekter.dk


taffeland Aythya ferina


taffeland Aythya ferina


taffeland Aythya ferina

Læg lige mærke til hans skønne røde øjne - lidt spooky - men wow

taffeland Aythya ferina