Fugle

Her på denne side vil jeg lægge billeder ud af fugle fra naturen, de fleste er fotograferet gennem køkkenvinduet. De andre er taget på ture ude i landskabet.  

blåmejse Cyanistes caeruleus blåmejse Cyanistes caeruleus
Musvit Parus major musvit Parus major
skovspurv Passer montanus
stor flagspætte Dendrocopos major stor flagspætte Dendrocopos major
 skeand Anas clypeata
Vibe Vanellus vanellus 
Ravn Corvus corax Råge Corvus frugilegus


 
 
kvækerfinke Fringilla montifringilla
Bogfinke Fringilla coelebs
sortmejse Parus ater
dompap Pyrrhula pyrrhula dompap Pyrrhula pyrrhula
tårnfalk Falco tinnunculua gråspurv Passer domesticus
solsort Turdus merlula
rødhals Erithacua rubecula spætmejse Sitta europeaea
sumpmejse Poecile palustris ugler Strigiformes
grønsisken Carduelis spinus
træløber Certhia familiaris svale hirundinidae
halemejse Aegithalos caudatus
Der findes to underarter af halemejsen i Danmark - den nordlige og den sydlige og så blandinger mellem de to.

Vi har begge dele - billedet viser en sydlig halemejse, de har et sort bånd fra øjet om i nakken og mere rosa bryst. Den nordlige har et helt hvidt hovede.

Når jeg kigger på mine billeder, er den sydlige i overtal, mon ikke det har noget med klima forandringerne at gøre - Danmark ligger nemlig lige på grænsen mellem de to underartes udbredelse, så med klimaforandringerne vil den sydlige nok dominerer mere og mere.
spurvehøg Accipiter nisus
Nattergal
(Luscinia luscinia)

Var ude en nat og lytte til nattergalen - forsøgte også at optage lidt af dens vidunderlige sang.

Kvaliteten er virkelig dårlig, men måske kan du godt fornemme, at nattergalen er en fantastisk sanger.

Når den synger om natten, så hører man kun den og det er en smuk oplevelse.

Den har været forsvundet fra vores område i mange år og tror måske også den kun var på et kort besøg, for efter nogle nætter med sang forsvandt den igen
.

Undskyld den megen vindstøj.

Stær Sturnus vulgaris
Høne Gallus gallus domesticus Høne Gallus gallus domesticus
grønirisk Chloris chloris Fiskehejre Ardea cinerea
gråand Anas platyrhynchos gråand Anas platyrhynchos
gråand med ællinger Anas platyrhynchos 
Taffeland Aythya ferina
Gærdesanger Sylvia curruca
 rød glente Milvus milvus  sjagger Turdus pilaris
bramgås Branta leucopsis
   knopsvane Cygnus olor
Sangsvane Cygnus cygnus 
   jernspurv Prunella modularis
 hvid vipstjert Motacilla alba  tyrkerdue Streptopelia decaocto
 skovdue ringdue Columba palumbus  havørn Haliaeetus Albicilla
fasan Phasianus colchicus fasan Phasianus colchicus
hættemåge Chroicocephalus ridibundus
Sølvmåge Larus argentatus 
måge
måge
kernebider Coccothraustes coccothraustes Allike Corvus monedula
 
troldand Aythya fuligula 
blishøne Fulica atra topmejse Parus cristatus
moskusand Cairina moschata Skarv Phalacrocorax carbo
edderfugl Somateria mollissima
Musvåge Buteo buteo guldspurv Emberiza citrinella
krikand Anas crecca husskade Pica pica
tamdue Columba livia f domestica Broget fluesnapper Ficedula hypoleuca
grågås Anser anser
 bjergvipstjert Motacilla cinerea  gærdesmutte Troglodytes troglodytes
 


toppet lappedykker


stor skallesluger Mergus merganser  stenpigger Oenanthe oenanthe


gråkrage Corvus cornix
zebrafinke Poephila guttata castanotis 


Rødrygget tornskade Lanius collurio
Rødben Tringa totanus
rørspurv Emberiza schoeniclus tamgæs anser
Stenvender Arenaria interpres isfugl Alcedo atthis
gravand Tadorna tadorna
rødstjert Phoenicurus phoenicurus
 
 
 rørhøg Circus aeruginosus
agerhøne Perdix perdix