Skeand

(Anas clypeata)

I Danmark forekommer skeand som trækfugl i marts-maj, når skeænderne er på vej til yngleområderne i f.eks. Rusland, og igen i august-september, når fuglene trækker til vinterkvartererne i bl.a. Holland, Belgien og Frankrig.

Tipperne, Vejlerne, Vadehavet og Nyord er blandt de vigtigste rasteområder for skeanden.

Der findes også få ynglende skeænder i Danmark spredt over hele landet, men størstedelen findes i Østdanmark.

Kilde: mst.dk

Dette er også en ny art i samlingen her oktober 2017 den er fotograferet i en større bynær sø - her er der jo intet jagttryk - heldigvis.
Nu skriver vi 2020 i en forfærdelig coronatid - har heldigvis set skeanden flere gange de sidste år, men almindelig, det er den ikke.


Kilde: danskeinsekter.dk