Taffeland
(Aythya ferina)

Taffelanden forekommer hele året, enten som almindelig vintergæst
nordfra eller som trækgæst i april-september.


Taffelanden lever i fjorde og lavvandede kyster.

Taffelænderne yngler ofte ved større søer eller moser.
Lever af og til i kolonier med hættemåger.


Kilde: naturporten.dk

Taffelanden er globalt truet og fredet i flere lande, men i Danmark
har jægerne stor magt - de sidder i Vildtforvaltningsrådet

og bestemmer om der må være jagt på den ene eller anden art og her
fandt man ikke, at der var grund til at ændre paksis - det er pinligt.


Her er det en han og en hun - de er fotograferet i en større bynær sø.

Det er første gang jeg har set taffelænder her oktober 2017- de er da smukke.

Her i 2020 vil Miljøminister Lea Wermelin sætte en stopper
for jagt på fire fuglearter i Danmark, hvoraf tre arter er truede globalt,
og en art er i tilbagegang i Danmark.
Det drejser sig om taffeland, havlit, fløjlsand og tyrkerdue.

Jeg siger bare - lad os nu se, hvordan den fredning forvaltes.


Kilde: danskeinsekter.dk

taffeland Aythya ferina

taffeland Aythya ferina

taffeland Aythya ferina

taffeland Aythya ferina