Gravand
(Tadorna tadorna)

Gravanden er på størrelse med en mindre gås.

Den er let genkendelig på sin overvejende hvide fjerdragt med brunt brystbånd, rødt næb og metalgrønt hoved.

Kønnene er ens; dog har hannen en mere veludviklet rød knop på næbbet.

Den adskiller sig fra andre ænder, bl.a. ved at kønnene er ens, og at begge forældre hjælper til med ungeopfostringen.

Kilde: dofbasen.dk