Padder
(Amphibian)

Padder er dyr med tynd, blød, fugtig hud, der lever i ferskvand eller på land, men som yngler i vand og lægger æg. De voksne dyr ånder med lunger, larverne ånder med gæller. Deres kropstemperatur varierer i modsætning til pattedyrs og fugles.

Der findes i alt 14 arter af padder i Danmark. De omfatter salamandre, frøer og tudser. Alle padder i Danmark er truede - i større eller mindre grad. Man regner med, at der for 50 år siden fandtes ca. 5 gange så mange padder, som der gør i dag.

Kilde: naturstyrelsen.dk