Skrubtudse
(Bufo bufo 5)

Skrubtudsen yngler i søer og større vandhuller.

Den kan leve sammen med fisk, da haletudserne er giftige og ildesmagende, hvilket giver dem relativt få fjender.

Skrubtudsen undgår dog mindre vandhuller, hvor haletudserne ædes af stor vandsalamander, der kan tåle giften.

Ved at yngle i vandhuller med fisk undgår skrubtudsen konkurrence fra de fleste andre padder, som helst undgår den type vandhuller, fordi deres haletudser bliver ædt af fiskene.

Det er en fordel, hvis der findes tagrør på ynglestedet, da stænglerne er velegnede til at vikle ægsnorene omkring. Skrubtudsen kan yngle i brakvand.

Kilde: naturhistoriskmuseum.dk

Jeg kiggede noget, da jeg en sen aftentime gik en runde i haven.

Et gammelt grantræ var genstand for en intens jagt - der var et par skrubtudser som kravlede rundt på stammen efter bænkebidere.


Jeg troede slet ikke de kunne kravle i træer.