Salamander
(Caudata)

Om foråret søger salamanderen mod vandhullet, hvor parringen og æglægningen foregår.

Salamanderens larver lever lige som haletudser i vandet for senere at forvandles og gå på land.

Uden for yngletiden træffes salamanderen i skove og enge, men skjuler sig ofte i dagtimerne.

Om natten kommer den frem og går på jagt efter smådyr som insekter og orm og hvad den ellers kan finde.

Den voksne salamander spiser insektlarver, insekter, snegle, orme, igler og haletudser.

Salamanderlarverne lever af dafnier, vandlopper og myggelarver. Selv har den lille vandsalamander har mange fjender:

Larverne ædes af fisk og ænder mens vandkalve, store fisk, stor vandsalamander, snoge, hejrer æder de voksne salamandre.

Kilde: naturguide.dk