Padder
(Amphibian)

Padder er ikke de dyr, som gør mest opmærksom på sig selv. De lever det stille liv og de er blevet færre og færre gennem årene, fordi deres levester er forsvundet i industrilandbruget.

Vandhuller - enge - overdrev findes næsten ikke mere.

Derfor er alle padder i Danmark fredede.

Det er ellers spændende dyr, som både kan leve på land og i vand, men de skal alle lægge æg og yngle i vand.

Kilde: danskeinsekter.dk
klokkefrø Bombina bombina
klokkefrø Bombina bombina
butsnudet frø Rana temporaria
butsnudet frø
grøn frø Pelophulax esculentus
grøn frø
lille vandsalamander Triturus vulgaris
lille vandsalamander
skrubtudse Bufo bufo
skrubtudse
haletudser
haletudser