velkommen til danske insekter


Padder

Amphibian

Padder er ikke de dyr, som gør mest opmærksom på sig selv. De lever det stille liv og de er blevet færre og færre gennem årene, fordi deres levester er forsvundet i industrilandbruget.


Vandhuller - enge - overdrev findes næsten ikke mere.

Derfor er alle padder i Danmark fredede.

Det er ellers spændende dyr, som både kan leve på land og i vand, men de skal alle lægge æg og yngle i vand.

Kilde: danskeinsekter.dk


Butsnudet frø
Rana temporaria

butsnudet frø Rana temporaria

Grøn frø

Pelophylax esculentus

grøn frø Pelophylax esculentus

Skrubtudse

Bufo bufo

skrubtudse bufo bufo

Haletudser

haletudser

Klokkefrø

Bombina bombina

klokkefrø Bombina bombina

Lille vandsalamander

Triturus vulgaris

lille vandsalamander Triturus vulgaris