Den store lyst til at opdrætte dyr - kun for at skyde for sjov - ja igen jeg forstår det ikke.

Herunder ser du et kort over tætheden af jagter på fasan - gråand og agerhøne. Jo mørkere jo flere skydefugle sættes ud.


Jeg troede faktisk, at man skulle eje over 5 ha - men nej - det er kun, hvis man vil gå på jagt sammen med vennerne eller overdrage jagten til andre.

Næh man må såmænd gå på jagt på sin ejendom bare man har 1 ha. - det er 1½ fodboldbane - nøj man skal være heldig, hvis man som skydedyr overlever jagtsæsonen i Danmark.

Jagt er blevet det nye "sorte" i Danmark


Her vil jeg lægge en liste over de mange dyr, som må jages i Danmark
gråand Anas platyrhynchosgråand ælling Anas platyrhynchosgråand Anas platyrhynchosgråand Anas platyrhynchos
Gråand
Anas platyrhynchosfasaner Phasianus colchicus fasan Phasianus colchicus
Fasan
Phasianus colchicusRæv Vulpes vulpesRæv Vulpes vulpesRæv Vulpes vulpes Ræv  Vulpes vulpes
Ræv
Vulpes vulpes

Rævehvalpe må skydes, når de leger udenfor rævegraven.

Ræven må jages frem til 31. januar.
 
Der skal dog ikke søges om tilladelse til regulering af ræv.

Hvis den volder skade på den øvrige fauna - hvad vil det sige ?? at den snupser et par af den 1.500.000 millioner fasankyllinger eller en mus.

Den må også fanges i fælder og det lyder jo slet ikke som dyremishandling. Så i princippet er ræven fredløs året rundt.agerhøne Perdix perdixagerhøne Perdix perdixagerhøne Perdix perdixagerhøne Perdix perdix
Agerhøne
Perdix perdixskeand Spatula clypeata
Skeand
Spatula clypeata
  
dobbeltbakkasin Gallinago gallinagodobbelt bekkasin Gallinago gallinago
Dobbeltbekkasin
Gallinago gallinago
Dobbeltbekkasin 80 - 140 gram - ca en solsortskovsneppe Scolopax rusticolaskovsneppe Scolopax rusticola
skovsneppe Scolopax rusticola
Skovsneppe
Scolopax rusticola
Sølvmåge Larus argentatussølvmåge
Sølvmåge Larus argentatusSølvmåge Larus argentatus 
Sølvmåge
Larus argentatus 
 
skovdue Columba palumbus              

           skovdue Columba palumbus      
Ringdue
Columba palumbus
 
                                  
                       

                    Krikand Anas crecca

Krikand
Anas crecca atlingandatlingand
Atlingand
Anas querquedula
 spidsand Anas acutaspidsand Anas acuta spidsand Anas acuta
Spidsand
Anas acuta skovmår
Skovmår
Martes martes

Total fredet og så måske alligevel ikke - den er så sjælden, at man skulle tro, at den alligevel bliver efterstræbt af nogen.    
Husmår
Martes foina

Må jages, men jeg kan ikke finde nogen jagttider, der bliver indberettet ca. 4000-5000 husmår om året - skudt eller fanget i fælder.
grågås Anser anser    grågås
grågås Anser anser
Grågås
Anser anserhare    
Hare
Lepus europaeus
knarand Mareca strepera 
knarand Mareca strepera  
Knarand
Mareca strepera 


 

råge Corvus frugilegus
Råge
Corvus frugilegus 

vildsvin Sus scrofavildsvin Sus scrofavildsvin Sus scrofavildsvin Sus scrofa
Vildsvin
Sus scrofa

En skandale af de helt store. Vildsvinet har levet i århundrede i Danmark - men nu er denne store planteæder de facto udryddet.

Vildsvinehegn og uetisk jagt også i yngletiden har nu gjort Danmark biologisk fattigere.

Kun for at tækkes svinebønderne og en mistanke og en teoretisk chance for svinepest. Vi skulle skamme os.

Hvis vi bliver ramt af svinepest er sandsynligheden for at smitten kommer med et menneske meget højrere end for at det er et vildsvin.

Hvad bliver det næste - skal alle fuglene udryddes p.g.a. fugleinfluenza.
  
     

                          
     blisgås Anser albifrons
Blisgås
Anser albifrons sædegås Anser fabalis 
  Sædgås
Anser fabalis


sumpbæver Myocastor coypus

vaskebjørn Procyon lotor
Sumpbæver
Myocastor coypus
Vaskebjørn
Procyon lotor husskade Pica pica
 blishøne Fulica atra
Huskade
Pica pica
Blishøne
Fulica atra


kronhjort Cervus elaphusKronhjort Cervus elaphus
Kronhjort
Cervus elaphus


Her må man simpelthen skyde hele familien - krondyr han - hinden og kalven - nice....


Prøv lige at læse dette her fra en tysk hjemmeside - bragt i Netnatur.dk

Trofæjagt

Målrettet fokus på udvikling af ekstremt store trofæer er konceptet bag tysk hjemmeside, der viser billeder af meget store kronhjorte.

På den tyske hjemmeside oplyses det, at man har avlet tyske og rumænske kronhjorte i mere end 30 år.

Dyrene, der anvendes, er af ren britisk afstamning og målet i avlsarbejdet er udvikling af dyr med mest mulig trofævægt.

For bedre at kunne styre avlsarbejdet anvendes der i stigende grad kunstig befrugtning og DNA profiler.

Hjemmesiden oplyser, at de dyr, som skal indgå som blodfornyelse i vilde stammer, opdrættes i særlige hegninger, der gør dem bedre i stand til at klare sig, når de sættes fri i de nye områder.

Endelig tilføjes det, at der på hjemmesiden ikke offentliggøres billeder af vildtlevende dyr og abnorme dyr. Billeder af disse kan dog fremsendes på anmodning.


Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige - Måske WHAT THE F... Har I fuldstændig tabt sutten.

dådyr Dama dama dådyr Dama dama 
Dådyr
Dama dama

 
Her gælder samme regel - der er jagt på far - mor og børn
canadagås Branta canadensis canadagås Branta canadensis

sort krage Corvus corone
Canadagås
Branta canadensis
Sortkrage
Corvus corone


kortnæbet gås Anser brachyrhynchuspibeand Mareca penelope
Kortnæbet gås
Anser brachyrhynchus
Pibeand
Mareca penelope 


mårhund
Mårhund
Nyctereutes procyonoides

Mårhunden bliver betegnet som en invasiv art og må jages året rundt og bliver ofte af jægerne omtalt som et af de "onde" dyr i skoven - year right en mårhund gør det en mårhund skal.

Oprindelig hører den til i Asien - men mennesker har som sædvanlig flyttet et dyr til en hel anden verdensdel nemlig det gamle Sovjetunion for at berige pelsdyr faunaen - dvs noget mere at jage og skyde.

Den har så spredt sig over hele Europa, hvor den mangler naturlige fjender.

Kære jæger husk nu at det er et levende væsen og skal behandles med respekt og aflives hurtigt og humant.

bisamrotte
Bisamrotte
Ondatra zibethicus


sikahjort Cervus nipponsikahjort Cervus nippon
Sikahjort
Cervus nippon
 
Igen - må hele familien jages


         troldand Aythya fuligulatroldand Aythya fuligulatroldand Aythya fuligula
Troldand
Aythya fuligula

edderfugl Somateria mollissima


bjergand Aythya marila

 
Edderfugl
Somateria mollissima
Bjergand
Aythya marila

Her er det edder-
fugle hannen
- men i Danmark
gav vi dispensation LÆNGE efter at EU havde fredet hunnen, så danske jægere stadig måtte skyde edderfugle hunnen.
Hold da op.

Jeg tror ikke, at der er nogle ynglende bjergænder i Danmark, men er ikke helt sikker.

Bjerganden yngler i de nordligste egne af Europa - Rusland - Sibirien - Alaska og Canada.
mink Neovison vison


gråkrage Corvus cornix
Mink
Gråkrage
Corvus cornix


hvinand Bucephala clangulahvinand Bucephala clangulahvinand Bucephala clangula
Hvinand
Bucephala clangula

rådyr Capreolus capreolusCapreolus capreolusCapreolus capreolus
Rådyr
Capreolus capreolus
 
Gad vide om nogen rådyr overhovedet når deres max alder som er ca. 10-15 år  i den danske natur - sikkert ikke.

Over halvdelen af de rådyr der bliver skudt i Danmark er kun lige fyldt 1 år.
 muflon får Ovis musimon   


 
Muflon får
Ovis musimon

JO - JO - den er god nok - man har indført Muflon fåret i 1950´erne udelukkende til jagt.
Den findes i dag som udsluppen fra indhegninger og på nogle få danske øer bl.a Vejrø - Æbleø og Bradsø.


sortand Melanitta nigra


 
Sortand
Melanitta nigra
 

Jeg ved ikke, om jeg har glemt nogen, men det er godt nok mange dyr - bare for at mennesker skal underholdes og nej kære jæger - det er ikke for at få mad - det er kun for sjov.

Indrømmet - jeg synes faktisk ikke, det er særlig sjovt.

Kilde: danskeinsekter.dk