SkoveneFoto: danskeinsekter.dk


Hvis jeg skulle vælge min "all time favorit" naturtype - så er det skovene.

Jeg elsker at være i skoven - det er bare så fredfyldt uanset om solen skinner - eller det regner og stormer. Det er fedt. MEN...... for der er altså ikke kun lutter idyl.Foto: danskeinsekter.dk

Gennem de sidste mange år er kvaliteten af vores skove blevet forringet helt vildt, hvis man tænker på biodiversitet.

Måden man driver en skov på idag giver ikke mange muligheder for at "naturen" kan trives.


En hektar skov kan binde ca. 10 tons CO2 pr. år. Skoven er dermed det mest effektive værktøj til at binde og lagre CO2. Samtidig er skoven et af de vigtigste levesteder for dyr og planter.
De danske dyrkede skove er blevet så ensrettede og "unge" at der er langt færre arter end tidligere - vi skal altså have noget mere urørt skov for at det batter på biodiversitets skalaen.

Prøv lige at kigge på dette uddrag fra Politiken, så kan man bedre forstå den politiske holdning til naturen, som den var under den tidligere regering og der er heller ikke siden lavet noget politisk for at styrke biodiversiteten i skovene.

SKOVSMINKESAGEN

Skovsminkesagen begyndte sidste arbejdsdag før jul 2007, hvor daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) udsendte en pressemeddelelse om, at man havde indberettet til EU, at skovenes tilstand var 'gunstig'. Og at den indberetning byggede på ministeriets rådgivere i Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Det var direkte forkert, for DMU havde tværtimod erklæret, at skovenes tilstand var
'ugunstig'. Der var - og er - for få gamle træer og for lidt dødt ved i skovbunden.


Der skal være mere dødt ved, hvis planter og dyr skal trives og udvikle sig - hvilket EU's regler kræver for de skove med potentielt store naturværdier, der ligger i de såkaldte Natura 2000-områder.

Sminkningen skabte voldsom kritik fra forskere, ngo'er og den daværende opposition.

Også EU-kommissionen undrede sig, især fordi skovtilstanden i Danmarks nabolande var 'ugunstig'.

Det viste sig, at Skov-og Naturstyrelsen havde lagt pres på DMU-forskerne for at få fjernet dødt ved fra deres opgørelser - selv om det nok er det allervigtigste parameter.

Da DMU nægtede, lavede styrelsen sin egen positive vurdering, men blev ved med at angive DMU som kilde.

Kilde: Politiken

Prøv lige at læse det et par gange - det er helt vildt.


spidsmussnudebilleskjoldtægestribetægeådselbillesnudebillecikader


Jeg kan se en kæmpe forskel i skovene i de år jeg har fotograferet insekter. De er bare blevet færre og færre og mangfoldigheden er faldt markant - man kan så sige, at det er der ikke noget videnskabligt belæg for - næh men det er hvad jeg ser og jeg har dælme være mange timer i de samme få skove og mine egne obsertationer viser en drastisk tilbagegang.


Det er jo ret nemt at se - jeg kategoriserer altid mine billeder med årstal og når jeg kigger i mapperne er mønsteret tydeligt.

Når jeg sætter billeder ind på hjemmesiden kunne man godt få det indtryk, at der er masser af liv - men nej - det er der ikke.Gammelt løvtræ - altså rigtig gammelt løvtræ er godt for klima og biodiversitet, men desværre er der rigtig mange skove, som er alt for "unge" og derfor har en ringere værdi for naturen. Det er jo den måde, som man mener, at der skal drives skovdrift på i dag.


Jeg ved ikke noget bedre end at falde i søvn til vindens susen i træerne og når man cykler og skal træde af på naturens vegne, så er en mørk nåleskov perfekt - og alle typer af træer har deres arter af insekter tilknyttet - det er derfor vigtigt med mangfoldigheden i skoven, men ofte er den ligeså stereotyp, som vores ørkenlandskaber med byg, som ovenstående figur viser.Foto: danskeinsekter.dk

Heldigvis er der også plads til harmløs sjov i skoven - jeg trækker altid på smilebåndet, når jeg kører forbi denne installation. Den bliver løbende udvidet og det skader da ingen - tværtimod - så er stenbunker et yndet tilholdssted for mange forskellige dyr.kilde: danmarks naturfredningsforening - lavet om af danskeinsekter.dkkilde: miljøministeriet


Det kan vist kaldes en tilsnigelse, at siger 30.000 hektar NY vild natur - når vi havde 23.000 i forvejen - men alt er velkomment.
Jeg vil så sige, at hvis vi skal lære kommende generationer, at passe på vores natur - så er man nødt til at fordele "naturen" lidt over hele landet - fynboerne skal også kunne køre en tur og se noget fantastisk vild natur.Foto: danskeinsekter.dk

Det syn møder man overalt - når man rydder et helt område i skoven, er maskinerne så store, at de gamle skovveje bliver fuldstændig ødelagte.Foto: danskeinsekter.dk


Her ryger de gamle stengærder så med i købet - man bliver ikke i godt humør af sådan en ødelæggelse.Foto: danskeinsekter.dk


Så slutter man lige af med at give det hele en gang gift - jo jo.Foto: danskeinsekter.dk


Her har man så valgt at slå skovstien helt ind til trægrænsen - så er man da sikker på, at der ikke er blomster og urter til insekterne - jeg kan godt cykle og "skumme" flere km. når jeg møder sådan en golfplæneklip i skoven.foto: shutterstock


Men alligevel er der dejlige pletter i skovene.Foto: danskeinsekter.dkKilde: danmarks statistikKilde: danmarks statistikFoto: danskeinsekter.dk

Skovsøerne er fantastiske levesteder for mange dyr og insekter - men de fleste skovsøer i dag bliver fyldt med gråænder og forurent med foder kun for at de skal skydes for sjov - det kan så følsomme biotoper ikke holde til - men det sker overalt i skovene. Det er helt skørt.

Foto: danskeinsekter.dk


Lad os nu tage ansvar for at bevare vores skove og mangfoldigheden i dem.
Kilde: danskeinsekter.dk