Skovene


skovene


Hvis jeg skulle vælge min "all time favorit" naturtype - så er det skovene.

Jeg elsker at være i skoven - det er bare så fredfyldt uanset om solen skinner - eller det regner og stormer. Det er fedt. MEN...... for der er altså ikke kun lutter idyl.

Gennem de sidste mange år er kvaliteten af vores skove blevet forringet helt vildt, hvis man tænker på biodiversitet.

Måden man driver en skov på idag giver ikke mange muligheder for at "naturen" kan trives.

Vi starter lige med at se på et uddrag fra Politiken, så kan man bedre forstå den politiske holdning til naturen, som den var under den tidligere regering og der er heller ikke siden lavet noget politisk for at styrke biodiversiteten i skovene.

SKOVSMINKESAGEN

Skovsminkesagen begyndte sidste arbejdsdag før jul 2007, hvor daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) udsendte en pressemeddelelse om, at man havde indberettet til EU, at skovenes tilstand var 'gunstig'. Og at den indberetning byggede på ministeriets rådgivere i Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

Det var direkte forkert, for DMU havde tværtimod erklæret, at skovenes tilstand var
'ugunstig'. Der var - og er - for få gamle træer og for lidt dødt ved i skovbunden.


Der skal være mere dødt ved, hvis planter og dyr skal trives og udvikle sig - hvilket EU's regler kræver for de skove med potentielt store naturværdier, der ligger i de såkaldte Natura 2000-områder.

Sminkningen skabte voldsom kritik fra forskere, ngo'er og den daværende opposition.

Også EU-kommissionen undrede sig, især fordi skovtilstanden i Danmarks nabolande var 'ugunstig'.

Det viste sig, at Skov-og Naturstyrelsen havde lagt pres på DMU-forskerne for at få fjernet dødt ved fra deres opgørelser - selv om det nok er det allervigtigste parameter.

Da DMU nægtede, lavede styrelsen sin egen positive vurdering, men blev ved med at angive DMU som kilde.

Kilde: Politiken

Prøv lige at læse det et par gange - det er helt vildt.

spidsmussnudebilleskjoldtægestribetægeådselbillesnudebillecikader

Jeg kan se en kæmpe forskel i skovene i de år jeg har fotograferet insekter. De er bare blevet færre og færre og mangfoldigheden er faldt markant - man kan så sige, at det er der ikke noget videnskabligt belæg for - næh men det er hvad jeg ser og jeg har dælme være mange timer i de samme få skove og mine egne obsertationer viser en drastisk tilbagegang.

Det er jo ret nemt at se - jeg kategoriserer altid mine billeder med årstal og når jeg kigger i mapperne er mønsteret tydeligt.

Når jeg sætter billeder ind på hjemmesiden kunne man godt få det indtryk, at der er masser af liv - men nej det er der ikke.

skovskoven