Den store lyst til at opdrætte dyr - kun for at skyde for sjov - ja igen jeg forstår det ikke.
Herunder ser du et kort over tætheden af jagter på fasan - gråand og agerhøne. Jo mørkere jo flere skydefugle sættes ud.

Det skal jo ikke forstås sådan, at de hvide områder er dyrevenlige - næh - der bliver bare taget af naturen uden udsætninger af skydefugle.Jeg vil vove den påstand, at I dag drives der jagt på næsten alle arealer i det åbne land. Jeg troede faktisk, at man skulle eje over 5 ha - men nej det er kun, hvis man vil gå sammen med vennerne eller overdrage jagten til andre - næh man må såmænd gå på jagt på sin ejendom bare man har en ha. - det er 1½ fodboldbane - nøj man skal være heldig, hvis man som skydedyr overlever jagtsæsonen i Danmark. Jagt er blevet det nye "sorte" i Danmark

Her vil jeg lægge en liste over de mange dyr, som må jages i Danmark

 gråand Anas platyrhynchosgråand ælling


gråand Anas platyrhynchos  gråand Anas platyrhynchos
Gråand (Anas platyrhynchos) 
Fasan ( Phasianus colchicus)Ræv (Vulpes vulpes)

Rævehvalpe må skydes, når de leger udenfor rævegraven
Ræven må jages frem til 31. januar. Der skal dog ikke søges om tilladelse til regulering af ræv. Hvis den volder skade på den øvrige fauna - hvad vil det sige ?? at den snupser et par af den million fasankyllinger eller en mus. Den må også fanges i fælder og det lyder jo slet ikke som dyremishandling. Så i princippet er ræven fredløs året rundt.

I 2019 blev der nedlagt 30.000 ræve - eller det blev der indberettet - jeg er sikker på at tallet er meget større - man finder ulovlige fælder gang på gang og man ved jo ikke, hvor mange, som bare bliver skudt uden om myndighederne.


agerhøne Perdix perdix 


 
Agerhøne (Perdix perdix) Skeand (Spatula clypeata) 
dobbeltbekkasin Gallinago gallinago 

 
Dobbeltbekkasin
(Gallinago gallinago) 
80 - 140 gram
det er ligesom en solsort.
Skovsneppe (Scolopax rusticola) ringdue Columba palumbus
Sølvmåge Larus argentatus
Sølvmåge (Larus argentatus) Ringdue (Columba palumbus) Atlingand Anas querquedulaKrikand Anas creccakrikand Anas crecca
Atlingand (Anas querquedula) Krikand (Anas crecca) vægt ca 320 gSpidsand (Anas acuta)Husmår Martes foina


Skovmår (Martes martes)
Husmår (Martes foina)
Må jages, men jeg kan ikke finde nogen jagttider, der bliver indberettet ca. 4000-5000 husmår om året - skudt eller fanget i fælder.
Skovmår (Martes martes)
Total fredet og så måske alligevel ikke - den er så sjælden, at man skulle tro, at den bliver efterstræbt af nogen - ingen nævnt ingen glemt.

grågås anser anser


knarand Mareca strepera
Grågås (Anser anser) Knarand (Mareca strepera)
Hare (Lepus europaeus) Råge (Corvus frugilegus)
Vildsvin (Sus scrofa)
Blisgås (Anser albifrons) Sædgås (Anser fabalis)
Sumpbæver (Myocastor coypus) Vaskebjørn (Procyon lotor) skade Pica pica
Skade (Pica pica) Blishøne (Fulica atra)  


Kronhjort Cervus elaphus


krondyr Cervus elaphus
Kronhjort (Cervus elaphus)
Her må man simpelthen skyde hele familien - krondyr han - hinden og kalven - nice....


Prøv lige at læse dette her fra en tysk hjemmeside - bragt i Netnatur.dk

Trofæjagt

Målrettet fokus på udvikling af ekstremt store trofæer er konceptet bag tysk hjemmeside, der viser billeder af meget store kronhjorte.

På den tyske hjemmeside oplyses det, at man har avlet tyske og rumænske kronhjorte i mere end 28 år.

Dyrene, der anvendes, er af ren britisk afstamning og målet i avlsarbejdet er udvikling af dyr med mest mulig trofævægt.

For bedre at kunne styre avlsarbejdet anvendes der i stigende grad kunstig befrugtning og DNA profiler.
Hjemmesiden oplyser, at de dyr, som skal indgå som blodfornyelse i vilde stammer, opdrættes i særlige hegninger, der gør dem bedre i stand til at klare sig, når de sættes fri i de nye områder.

Endelig tilføjes det, at der på hjemmesiden ikke offentliggøres billeder af vildtlevende dyr og abnorme dyr. Billeder af disse kan dog fremsendes på anmodning.

Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige - Måske WHAT THE F... Har I fuldstændig tabt sutten.

nej tak til jagt på dådyr nej tak til jagt på dådyr
Dådyr (Dama dama) Her gælder samme regel - der er jagt på far - mor og børn
canadagås Branta canadensis canadagås Branta canadensis

Canadagås (Branta canadensis) Sortkrage (Corvus corone)


kortnæbet gås Anser brachyrhynchus

Kortnæbet gås (Anser brachyrhynchus) Mårhund (Nyctereutes procyonoides)


Bisamrotte (Ondatra zibethicus)


Mårhunden bliver betegnet som en invasiv art og må jages året rundt og bliver ofte af jægerne omtalt som et af de "onde" dyr i skoven - year right en mårhund gør det en mårhund skal.

Oprindelig hører den til i Asien - men mennesker har som sædvanlig flyttet et dyr til en hel anden verdensdel nemlig det gamle Sovjetunion for at berige pelsdyr faunaen - dvs noget mere at jage og skyde.
Den har så spredt sig over hele Europa, hvor den mangler naturlige fjender. Kære jæger husk nu at det er et levende væsen og skal behandles med respekt og aflives hurtigt og humant - har set det modsatte.


sikahjort Cervus nippon
Sikahjort (Cervus nippon) - igen må hele familien jagestroldand Aythya fuligula   troldand Aythya fuligula     
Troldand (Aythya fuligula)


bjergand Aythya marila edderfugl Somateria mollissima 
Bjergand (Aythya marila) Edderfugl (Somateria mollissima)Mink ( Neovison vison) Gråkrage (Corvus cornix)
 
hvinand Bucephala clangula
Hvinand (Bucephala clangula)

rådyr Capreolus capreolusrådyr Capreolus capreolusrådyr Capreolus capreolus
Rådyr (Capreolus capreolus)
 
Gad vide om nogen rådyr overhovedet når deres max alder som er ca. 10-15 år  i den danske natur - sikker ikke. Over halvdelen af de rådyr der bliver skudt i Danmark er kun lige fyldt 1 år.
    


 
JO - JO - den er god nok - man har indført Muflon fåret i 1950´erne udelukkende til jagt. Den findes i dag som udsluppen fra indhegninger og på nogle få danske øer bl.a Vejrø - Æbleø og Bradsø.
Pibeand Mareca penelope 
Sortand (Melanitta nigra) Pibeand (Mareca penelope) 

Det er godt nok mange dyr - bare for at mennesker skal underholdes og nej kære jæger - det er ikke for at få mad - det er kun for sjov. Indrømmet - jeg synes faktisk ikke, det er særlig sjovt.