velkommen til danske insekter

Rødstjert
Phoenicurus phoenicurus

Rødstjertenen lægger 3-8 æg, som har en smuk blå farve, og det er primært hunnen, som udruger dem.

Hannen er dog set hjælpe til, hvilket er højst usædvanligt for drosselfugle.

Hannen står til gengæld gerne for opfostringen af det første kuld, mens hunnen påbegynder kuld nummer to.

Rødstjerten er langdistancetrækker og overvintrer syd for Sahara samt omkring Nilen i Østafrika.

Rødstjertens føde består af insekter og edderkopper.

Hannen fanger en del insekter på fluesnappermaner eller højt i træerne, hvorimod hunnen i højere grad fouragerer på jorden.

Kilde: dofbasen.dk

Her har jeg absolut ingenting at bidrage med - jeg har kun disse nærmest ikke eksisterende billeder fra vores havedam.


rødstjert


rødstjert