velkommen til danske insekter


Hættemåge
Chroicocephalus ridibundus

Hættemågen - eller måger i det hele taget er nogle af fugle, som virkelig har gjort en levevej ud af at vi mennesker er nogle svin. Alt vores affald bliver gennemgået at måger.

Den spiser også insekter - orme - fisk og alt muligt andet.

Vi kender jo alle når der bliver pløjet, så er der jo i hundrede vis af måger efter traktoren.

Især er de blevet knyttet til de større byer, hvor de godt kan være til stor gene fordi de larmer helt vildt.

Hættemågen har faktisk været i tilbaggang de senere år.

Jeg har mange flere billeder af hættemågen uden hætte - altså i vinterdragt - underligt.


Kilde: danskeinsekter.dk

De danske hættemåger trækker til Vesteuropa (og enkelte helt ned til Nordafrika) for at fælde og overvintre allerede i juli, men til gengæld ankommer mange tusinde trækgæster fra Østersøområdet.

Disse fugle bliver i Danmark til oktober/november, hvor de har afsluttet fældningen, men mange overvintrer også i Danmark.

I løbet af de senere år er det også blevet mere almindeligt, at de danske ynglefugle bliver i landet hele året.

Kilde: dofbasen.dk


hættemåge Chroicocephalus ridibundus


hættemåge Chroicocephalus ridibundus


hættemåge Chroicocephalus ridibundus


hættemåge Chroicocephalus ridibundus


hættemåge Chroicocephalus ridibundus

Her ser man tydeligt forskellen i størrelse på en hættemåge og en stormmåge.