Solbiller
(Oedemeridae)

Solbillers biologi er generelt ikke ret velundersøgt, og derfor kender man ofte ikke de mere specifikke detaljer af de enkelte arters økologi.

Matgrøn solbille er et nydeligt og heldigvis hyppigt indslag i for- og højsommerenes billefauna, som man dog ofte overser i mylderet af bier, svirrefluer, blomsterbukke og guldbasser, idet arten ikke er særlig iøjnefaldende grundet sin lidenhed, til trods for, at den faktisk er blandt de større solbillearter.

Matgrøn solbille er aktivt blomstersøgende, og tit ses sidde enkeltvis eller i grupper i en række forskellige blomster, hvor billerne mæsker sig med pollen og nektar. Arten ses hyppigt på enge, overdrev, skovenge og langs rabatter, grøftekanter og skovveje.

Kilde: fugleognatur - felthåndbogen

Jeg er stadig ikke helt sikker på at det er solbiller, men de får lov at blive på siden indtil videre.