Sorthovedet Kardinalbille

Pyrochroa coccinea


Kardinalbillen er en stor og flot bille, jeg ser den ofte på mine fototure, den er almindelig i løvskove og træffes især i lysninger og skovbryn, hvor der er skærmplanter med nektar.

I vores have har vi også set kardinalbillen, vi har en del stubbe og en gammel stabel brænde kaldet "Paddebo" (netop til tudser - padder og insekter), her søger kardinalhunnerne ofte til for at lægge deres æg.
Larverne lever så under barken, hvor den både spiser rester af træet og andre smådyr. Under elmesygen har kardinalbillen oplevet en fremgang for ellers er træer, der får lov til at forgå et sjældent syn - desværre - utrolig mange dyr og insekter er afhængige af døde og døende træer.

Jeg har desværre ikke så mange billeder af den sorthovede kardinalbille, jeg ser den sjældent.

Kilde: danskeinsekter.dk

Prøv at se nogle flotte følehorn