tilbage til forsiden

 

Bier - Humlebier


Honningbi
Apis mellifera


Honningbien er et fantastisk insekt og det eneste vi holder som husdyr, uden at det er spærret inde.

honningbi Apis mellifera

Denne honningbi må være aspirant til at vinde flidspræmien i boet.
Bier er utrolige gode bestøvere og meget vigtige for biodiversiteten i den danske natur.


Her ser vi en helt fuld pollenkurv.

bistader med honningbier

Jeg er altid meget forsigtig, når jeg skal passerer bistader ude i naturen, for nogle bifamilier kan være fuldstændig tossede og så kan det hurtigt blive farligt.

honningbi Apis melliferahonningbi Apis mellifera


En varm sommerdag er der fyldt med bier i vores havedam for at drikke - vi ser yderst sjældent nogle som drukner - de sidder på andemad eller vores åkande - vi har også nogle sten liggende, hvor de kan sidde og drikke.

honningbi Apis mellifera

honningbi Apis mellifera

Langt de fleste arter af bier er meget behårede - det er utroligt effektivt, når de samler pollen.

Pollen sætter sig fast i "pelsen" og så kan bien "skubbe" den ned i sin "pollenkurv".

Honningbierne er helt vilde med rejnfan - de kan flyve i pendulfart, når de først har fundet en god plante - rejnfan er utrolig populærer blandt mange insekter.
 

En anden utrolig populær plante er hjortetrøst - i gode år kan de være helt dækket af både sommerfugle - bier - og andre insekter.

Vi har en bialvler 100 meter væk og de er flittige gæster i vores hjulkrone og rejnfanbed - meeen - der er et lille "men" - biavlerne fortrænger den vilde bestand af bier og andre nektar og pollen spiser.

Hvis der er en mængde pollen og nektar til rådighed i et givent område, ja så vil honningbierne fra avleren udkonkurrere den vilde bestand alene fordi deres antal er unaturligt højt for et område.

Det ville ikke være noget problem overhovedet, hvis vi havde masser af god natur, men de fleste steder i det danske kulturlandskab er der ikke plads til biodiversitet .

Kilde: danskeinsekter.dk

honningbi Apis melliferahonningbi Apis mellifera

Tidsler og Prydløg er magneter for alle mulige slags insekter - især prydløget er populært.

honningbi Apis mellifera

Det er da imponerende, at så lille et insekt kan gøre så gode ting - bestøve og lave honning.

Kilde: danskeinsekter.dk

Rødpelset jordbi

Andrens Fulva


rødpelset jordbi Andrena fulva

Den rødpelsede jordbi er ret nuttet at se på. Den lever alene og hunnen graver i foråret en gang til sine æg og lægger pollen ved æggene, så larverne har noget at leve af.

Den rødpelsede jordbi laver ingen honning, men lever af nektar fra mange forskellig blomster.

Eneste billede og eneste observation - så den er ikke almindelig i mit område eller også kigger jeg de forkerte steder.


Kilde: danskeinsekter.dk

honningbi

Ved at tiltræde Biodiversitets­konventionen i 1994 har vi i Danmark også forpligtet os til at værne om al denne mangfoldighed (bestemmelserne om beskyttelse af bestøvere fra COP6, kapitel 5, Annex II).

Danmark har den dag i dag endnu ingen programmer for beskyttelse af vilde bier, og størsteparten af landets vilde bifauna er stadigvæk ikke rødlistevurderet.

Samtidigt viser rapporter fra hele verden, at de vilde bier er i kraftig tilbagegang.

Også i Danmark er humlebier og andre vilde bier under stærkt pres. Der er mangel på sprøjtefrie miljøer, mangel på føde samt mangel på redepladser og overvintringssteder.

Kilde: bieridanmark.dk

Vi fik i 2020 den første rødliste over alle danske vilde bier.
Det var noget træls læsning, men måske forventelig øv - især når man tænker på vigtigheden af at bevarer en mangfoldig population af bestøvere.

Man har rødlistevurderet 292 arter.
rødliste vurdering for vilde bier

Silkebier

Colletes


silkebi Colletes


silkebi Colletes
silkebi Colletes silkebi Colletes

Silke bier er de smukkeste fine små bier, man kan forestille sig. De er flittige gæster om sommeren på vores Rejnfan.
Jeg ved ikke, hvilken art af silkebi denne her er.


I vores have gør vi faktisk et stort nummer ud af, at lave gode forhold for både bier og humlebier - redepladser - pollen og nektar planter - steder de kan overvintre. Jeg håber, at vi gør en lille forskel.

Kilde: danskeinsekter.dk

Humlebier

Bombus


humlebi

Humlebier eller brumbasser - sikkert på grund af deres lyd - er nogle skønne venner i haven. De lever i små samfund ofte under 100 humlebier.

De har ligesom honningbien kun 1 dronning - resten er arbejdere. Humlebien elsker noget som er lunt og blødt og vi ser ofte dronningerne om foråret afsøge jorden for at finde en forladt og lækker muserede. De kan også bruge gamle fuglereder.

Humlebien skal bruge masser af nektar

I vores have er de meget glade for vores purløg og brombær, men i det tidlige forår er det ofte vores gule "valmuesøster" de er glade for - også den invasive have-guldnælde er en favorit - ikke at forveksle med den almindelige guldnælde. Jeg ved ikke, hvordan vi har fået den i haven - sikkert med noget kompost, men den spreder sig over det hele.

Det eneste formidlende er at humlebierne er vilde med den på et tidspunkt, hvor der ikke er meget andet som blomstre.

Selvom de burde høre til nogle af de nemmere insekter at artsbestemme, så har jeg givet fortabt, så lægger bare lidt forskellige billeder på siden.

Kilde: danskeinsekter.dk

humlebi bombus

humlebi bombus

humlebi bombus

humlebi bombus

humlebi bombus

humlebi bombus

humlebi bombus

agerhumle

agerhumle