Kødfluer
(Sarcophagidae)

Kødfluerne er en familie af højerestående fluer.

Der er ca. 60 danske arter af varierende størrelse, oftest med gråligt changerende farvetegning.

Kødfluer føder larver eller lægger æg, der straks klækker.

Nogle arters larver er redesnyltere hos enlige bier eller hvepse, andre lever i ådsler, i levende snegle eller i insekter.

Visse arters larver er rovdyr og lever af regnorme.

Kilde: denstoredanske.dk