Gødningsfluer
(Scatophagidae)

I Danmark findes omkring 50 arter af gødningsfluer. Det er dog kun et fåtal af arterne, der er knyttet til gødning.

Langt de fleste arters larver lever i og på planter.Den almindelige gødningsflue er almindelig i hele landet. Den træffes ofte i tætte flokke på friske kokasser og hestepærer, hvori larverne lever, men den er også almindelig i skove og haver.


Almindelig gødningsflue er en mellemstor langbenet og håret flue, som er lidt større end en almindelig stueflue. Især hannen er let kendelig på den tætte gule behåring. Hunnen er mindre, grågul og knap så håret. De voksne fluer lever dels som glubske rovdyr og dels som fredelige blomsterfluer.

Kilde: idenyt.dk - tekst af Emil Lütken