Dansefluer 
(Empididae)

Dansefluerne er en familie af fluer, der sammen med styltefluer udgør en basal udviklingslinje inden for de højerestående fluer.

Det er 1,5-12 mm lange, slankt byggede rovinsekter, der griber og udsuger andre insekter.

Denne levevis afspejler sig i, at alle arter har udviklet en sugesnabel, ligesom benene ofte har kraftige torne eller rækker af fjerformede børster.

Dansefluer danner sværme i forbindelse med pardannelsen.

Der findes talrige arter i nordlige tempererede egne; i Danmark ca. 200 arter.

Kilde: denstoredanske.dk