Spættet tornben
(Tritomegas bicolor)

Biologi: Den overvintrer som voksen og parrer sig i foråret.

Nymfer i juni-august.

Den lever på læbeblomster, særlig hvid døvnælde, tvetand og skovgaltetand.

Der er én årlig generation.

Levested: Den findes på mange forskellige lysåbne biotoper, som strandenge, haver og skovlysninger.

Udbredelse: Den er udbredt og ret almindelig i de fleste landsdele, dog sjældnere i de magre egne af Jylland.

Kilde: fugleognatur.dk felthåndbogen

 

Det er en smuk tæge, men den er absolut ikke almindelig i mit område.

Har kun set den en enkelt gang.