Skræppetæge
(Coreus marginatus)

Den voksne tæge er mat rødbrun til brun.

Antennerne er mere rødlige, sidste led dog mørkt, også bagkropsranden ofte med rødlige tegninger.

Længde 10-13 mm. Nymfen er brun og har meget lange antenner.

Den lever på Syre, Skræppe og Rabarber, men træffes også på Hindbær og anden lavere vegetation.

Der er én årlig generation.

Den findes på mange forskellige lysåbne biotoper, både på sandet og leret jord. Ofte på kulturprægede lokaliteter, som haver, skovrydninger og brakmarker.

Kilde: fugleognatur.dk felthåndbogen