Seksplettet blomstertæge
(Grypocoris sexguttatus)

Biologi:
Overvintrer som voksen under vissent løv, under løs bark eller i hule plantestængler.
Én generation om året. Føden består af plantekost.


Levested:
Forekommer ved fugtige
skovbryn, langs skovveje, fugtige vejkanter, haver m.m. - gerne på steder med en god bestand af
stor nælde.


Almindelig i hele landet.

Kilde: www.miridae.dk