Rød kanttæge
(Corizus hyoscyami)

Den findes på mange forskellige lysåbne biotoper, som skovlysninger, overdrev, haver, ruderater og brakmarker.

Den blev tidligere betragtet som ikke helt almindelig, men har i de senere årtier bredt sig meget og er nu udbredt og ret almindelig i de fleste landsdele.

Den voksne tæge er overvejende rød med sorte tegninger, antagelig en form for advarselsfarver.

Antenner og ben er sorte. Længde 10-12 mm.

Nymfen er rødbrun-sort med kraftig behåring.

Kilde: fugleognatur.dk