Gylden urtetæge
(Eysarcoris venustissimus)

Den blev tidligere anset for ret sjælden og stort set begrænset til Lolland-Falster.


Nu synes den også ret udbredt på Øerne og i det sydøstlige Jylland til Horsens-egnen.

Kun enkelte populationer nord herfor, men arten synes stadig i gradvis fremgang.
Den er i øvrigt en sydlig art, men er i nyere tid også meldt fra Sverige.

Kilde: fugleognatur.dk Felthåndbogen

Vi ser den indimellem i haven både nymfer og voksne.

Så sidder de gerne rund om dammen i efeu og på guldnælde.