Gulstribet egetæge
(Miris striatus)

De voksne tæger træffes fra begyndelsen af maj til midten af juli.

Den er almindelig i det meste af landet og træffes i det åbne landskab, langs skovbryn og levende hegn.

Den voksne tæge og nymfen er begge altædende og føden består frimært af småinsekter og suppleres med nektar.

Kilde: MJ-2003.dk