Almindelig løvtæge  
(Elasmostethus interstinctus)

Biologi:

Den overvintrer som voksen og parrer sig i foråret.
Nymfer i juni-oktober.
Den lever især på Birk, sjældnere på Pil eller andre løvtræer. Der er én årlig generation.

Levested:

Den findes på lysåbne lokaliteter, hvor der vokser Birk eller Pil, ofte i haver og parker.

Udbredelse:

Den udbredt og almindelig i de fleste egne. Ofte i stort antal, hvor den forekommer.

Kilde: fugleognatur.dk

 

Jeg ved jeg ikke kan kende forskel på almindelig løvtæge og pileløvtæge,
men satser på almindelig løvtæge
fordi det er den mest almindelige.