Almindelig kåltæge
(Eurydema oleracea)

Kendetegn: Længde 5-8 mm. Imago er mørkt metalblå, metalgrøn eller næsten sort.

På pronotum, scutellum og vingedækker desuden nogle meget variable, lysegule til rødlige tegninger.

Benene med en lys ring.


Nymfen er meget mørkt
metalfarvet med lyse tegninger.


Den kan findes mange forskellige biotoper, som strandenge og skovlysninger.

Den er overvejende knyttet til korsblomster, i foråret således ofte på vinterkarse og løgkarse, men den kan også træffes på snerre.


Kilde: fugleognatur.dk

Det er en køn tæge, som jeg faktisk sjældent ser.

Jeg har disse forskellige varianter.