Almindelig engtæge
(Lygus pratensis)

Overvintring kan foregå enten som æg eller imago. 

Optræder nogle gange med to generationer om året. 

Føden består af plantekost. 

Forekommer i et bredt udvalg af biotoper, hvor den færdes i urtevegetationen med forkærlighed for kurvblomstrede.

Almindelig overalt.

Kilde: miridae.dk