Almindelig bærtæge
(Dolycoris baccarum)

Længde 10-12 mm. Imago er overvejende gråbrun til olivenfarvet, samt i reglen mere karminrødlig på dækvingerne.

Bagkropsrand og antenner med lysegult-sort mønster.

Dækvingernes farve kan variere en del, fra karminrød til brunlig.

Den findes på mange forskellige biotoper, både i det åbne land, i skovbryn og i haver, idet den klarer sig fint i kulturlandskabet.

Kilde: fugleognatur-felthåndbogen