Polymerus nigrita

Biologi:
Medio juni - primo august. Overvintrer som æg.

Én generation om året.

Føden består af plantekost.

Levested:
Findes typisk i urterige vejkanter og skovbryn samt i frodige, stærkt tilgroede enge, hvor der er gode bestande af burre-snerre (Galium aparine).

Kan også træffes på andre arter af snerre (Galium).

Udbredelse:
Temmelig almindelig især i de østlige og sydlige dele af landet.

Kilde: www.miridae.dk

Jeg har kun et billede af denne tæge.