Seksplettet køllesværmer
(Zygaena filipendulae)

Jeg ved godt at den seksplettede køllesværmer er en natsværmer, men ligger den alligevel under sommerfugle, fordi det er en art man ofte kan støde på om dagen.

Jeg havde ikke rigtig et billede af dem i parring og så her sommer 2017 stødte jeg lige på flere.

De kan godt lide de lidt tørre og sandede steder og er derfor ofte at finde langs nyanlagte cykelstier eller lign.

Larverne lever især på almindelig kællingetand, rødkløver og andre arter af ærteblomstfamilien.

Puppen bliver placeret et godt stykke oppe af en stængel, så de kan ikke overleve, hvor der bliver græsset af kreaturer.

Kilde: danskeinsekter.dk