Geder
(Capra aegagrus hircus)

I Danmark er geden ikke et særlig almindeligt husdyr, men den er dog blevet mere populær de senere år.

Geden er et nøjsomt husdyr. Det betyder, at den for eksempel kan klare sig i meget tørre områder, hvor andre husdyr ikke trives.

Samtidig kan geden levere både mælk, kød og skind, så det er ikke mærkeligt, at geden er så populær i de mere tørre dele af verden.

Danske producenter har vundet flere fornemme priser for deres gede og fåreoste, så fremtiden tegner lys.

Geder opdeles racemæssigt efter deres produktionsformål i kødracer, malkeracer og fiberproducerende racer.


Gedekid er noget af det mest charmerende og man forbløffes over, hvor adrætte de egentlig er.

Geden er et upræget flokdyr og danner livslange alliancer, mest mellem mødre, søstre og døtre.


ged capra aegagrus hicus