Vibe

(Vanellus vanellus)


Den smukke vibe er traditionelt blevet opfattet som karakterfugl i det åbne danske landskab, men efter en kraftig tilbagegang er den sørgelige kendsgerning, at viben i store områder af Danmark i dag yngler spredt.

Med sin metalgrønne overside, de brede og afrundede vinger samt den lange fjertop er viben helt umiskendelig.

Vibens specielle, akrobatiske sangflugt, der markerer territoriet, er også unik.

Den karakteristiske stemme, vuii-o-vuiip-vip-vip-euvii, har givet ophav til artens danske navn.

Kilde: dofbasen.dk

Jeg har set nogle ved Valdemar Slot - Brændegårdssøen og lejlighedsvis på nogle få marker, hvor deres ynglesucces iøvrigt kun ligger på 0,7 - dvs - de kan ikke engang reproducerer sig selv på intensive landbrugsmarker.

Det er altså en katastrofe, at vi ikke kan tilbyde viben bedre forhold og her bærer landbruget altså den altoverskyggende skyld med deres pesticider og så fylder de for meget - engene er forsvundet - øv det er bare ikke i orden.

Kilde: danskeinsekter.dk