Troldand
(Aythya fuligula 1)

I yngletiden har hannen en lang nakketop.

Fjerdragten er sort med hvide sider. Bugen er også hvid.

Hunnen er mørkebrun med lysere sider og bug.

Nakketoppen er mindre hos hunnen.

Begge køn har hvidt vingespejl, gule øjne og blågråt næb med sort spids.

Troldanden lever især af muslinger, som den finder ved at dykke.

Derudover tager anden også snegle, orme, vandinsekter samt frø fra vandplanter.

Kilde: naturporten.dk

Disse her er fotograferet ved en bynær stor sø - har endnu tilgode at se troldande-ællinger.

Troldanden er lidt underlig, for den hviler om dagen og søger føde sent eller om natten, men så er der jo ikke så mange om buddet.

Det er en rigtig køn lille andefugl.