Toppet Skallesluger
(Mergus serrator)


eller

Stor Skallesluger

(Mergus merganser)

Jeg har overhovedet ikke forstand på hav fugle - men dette må være enten en toppet skallesluger eller for at helgardere en stor skallesluger.
Vi ser dem heller ikke særlig tit - selvom jeg elsker, at gå ved stranden.

Toppet Skallesluger skjuler reden i høj vegetation. Efter klækning opholder hunnen og ungerne sig nær kysten. Hannerne samles i samme periode i store flokke for at fælde svingfjerene. Arten kan om vinteren ses i store flokke langs kysterne. Lever af tobis, ålekvabber o.l.

Forstyrrelser fra sejlads og fiskeri i fældeperioden og i træktiden kan true toppet skallesluger.

Stor skallesluger yngler i gamle skove med hule træer nær fiskerigt vand. De ca. 50 danske par yngler primært i redekasser. Ofte ved dybe søer eller ved elve. I Danmark er stor skallesluger udbredt ved søer og fjorde i hele landet i vinterhalvåret.

Kilde: naturbasen.dk