Topmejse 
(Parus cristatus)

Lever primært i ældre nåleskov, selvom den i dele af udbredelsesområdet også forekommer i ren løvskov. Er især afhængig af gamle træer, hvori den kan udhugge sine redehuller.

Ynglesæsonen begynder i slutningen af april, og der lægges normalt kun et kuld i Danmark. Reden formes af mos og lav, og den fores med hår, uld og spindelvæv.

Insekter, edderkopper og granfrø står på topmejsens menu.
Disse fødeemner hamstres i stor udstrækning om efteråret, hvor føden er rigelig, og gemmes f.eks. i revner i barken rundt omkring på territoriets træer.

Kilde: fugleognatur.dk

Topmejsen er en sjælden gæst i vores have - den ser vi med års mellemrum og har ikke særlig mange billeder.

Kilde: danskeinsekter.dk