Sølvmåge
(Larus argentatus)

Sølvmågen er en kolonirugende kystfugl, som fortrinsvis yngler på øer og holme ved lavvandede kyster samt ved fjorde.

Der findes endvidere enkelte fastlandskolonier samt et mindre antal kolonier inde i landet.Koloniernes størrelse varierer betragteligt lige fra ganske få par til hele 7.500 par.

Efter endt fældning, som gerne foregår i nærheden af yngleområderne, trækker en stor mængde sølvmåger til Danmark, hvilket bringer det totale antal sølvmåger, der overvinter i Danmark, op på omkring 500.000 fugle.

Sølvmågen er stort set altædende, men føden består hovedsagelig af fisk, smådyr, plantedele, fugle, ådsler og affald.

Sølvmågen er den almindeligste af de store måger. Den er overvejende knyttet til havet.

Den har et kraftigt gult næb med en rød plet, sølvgrå ryg, små gule øjne og lyst kødfarvede ben.

Kilde: dofbasen.dk