Sølvhejren
(Ardea alba)

Denne flotte, hvide hejre - er en af de arter, som har spredt sig i den danske natur i nyere tid.
For bare et par årtier siden var det bemærkelsesværdigt, at se og opleve en Sølvhejre herhjemme, men sådan er det heldigvis ikke i dag.

Kilde: doffyn.dk

Disse to - som er mine første - februar 2019 så jeg ved Brændegårdssøen ved Korinth.

De er fotograferet på øen i søen og er MEGET langt væk og det magter mit udstyr ikke rigtig - men de er der da. haha

De er nemme at spotte på lang afstand - ligesom svaner - hvid er ikke nogen god camouflage farve, men det må jo ikke være nødvendigt.

Kilde: danskeinsekter.dk

Føde: Da arten både fouragerer i våde og ret tørre områder, spænder dens fødevalg mere vidt, end hvad der er typisk for hejrer. I vådområderne fanger den mest fisk og vandinsekter på tørre lokaliteter især små pattedyr og insekter, men også firben, fugleunger og snegle.

Yngler ved store, lavvandede søer og moser, helst med rørskov og indslag af buske og træer.

Kilde: fugleognatur.dk