Rødstjert
(Phoenicurus phoenicurus)

Rødstjertenen lægger 3-8 æg, som har en smuk blå farve, og det er primært hunnen, som udruger dem.

Hannen er dog set hjælpe til, hvilket er højst usædvanligt for drosselfugle.

Hannen står til gengæld gerne for opfostringen af det første kuld, mens hunnen påbegynder kuld nummer to.

 Rødstjerten er langdistancetrækker og overvintrer syd for Sahara samt omkring Nilen i Østafrika.

I træktiden får vi besøg af store mængder trækfugle fra de skandinaviske bestande.

Rødstjertens føde består af insekter og edderkopper. Hannen fanger en del insekter på fluesnappermaner eller højt i træerne, hvorimod hunnen i højere grad fouragerer på jorden.

Kilde: dofbasen.dk