Toppet lappedykker
(Podiceps cristatus)

Toppet lappedykker er den største af de danske lappedykkere.

Den kendes fra ænder ved at være slankere, har længere hals og ligger lavere i vandet.

Hovedet er karakteristisk med en sort isse, der forlænges bagud i to sorte fjertoppe, der ligner ører, og en rødbrun halskrave i yngledragten.

Halsen er hvid, og i flugten ser fuglen meget lys ud.

Ynglesæsonen er meget lang. Fra april til september kan man se nyklækkede unger.

Reden, der er flydende, bygges af tagrør og andre sump- og vandplanter. Når reden med æg forlades, dækkes æggene til med plantemateriale.

De nyklækkede, stribede unger ses ofte på ryggen af en af forældrene, mens magen skaffer føde.

Det skyldes, at ungerne er meget følsomme over for afkøling.

Kilde: dofbasen.dk