Kvækerfinke 
(Fringilla montifringilla)


Herhjemme optræder den næsten udelukkende på træk og som vintergæst, visse år i meget store flokke.

Man ser den almindeligvis i bøgeskov, hvor den falder meget sammen med skovbunden, eller på foderbræt i haven.

Kvækerfinken yngler almindeligt i birke- og nåleskov i fjeldområder, hvorimod de fortrinsvis optræder i bøgeskov om vinteren.

Kvækerfinken yngler i Norge, Sverige nord for Stockholm, Finland og det nordlige Rusland og Sibirien helt til Stillehavet. Den skandinaviske ynglebestand kan om vinteren træffes i det meste af det øvrige Europa. I år med rig produktion af bog herhjemme kan en stor del af de skandinaviske fugle overvintre i Danmark.

Kilde: dofbasen.dk

Hos os, ser vi næsten altid nogle stykker om vinteren.

Især hvis det er rigtig koldt - her i vinter 2020-2021 - hvor der har været en længere periode med streng frost, har der været nogle par ved vores solsikkekerner hver dag. Det er en ret tillidsfuld fugl og smuk er den også.

Kilde: danskeinsekter.dk


kvækerfinke Fringilla montifringilla


kvækerfinke Fringilla montifringillakvækerfinke Fringilla montifringilla

kvækerfinke Fringilla montifringilla
kvækerfinke Fringilla montifringilla


kvækerfinke Fringilla montifringilla