Isfugl 
(Alcedo atthis)

Isfuglen tilhører skrigefuglene, som er en gruppe af ofte meget farvestrålende, primært tropiske fugle, og isfuglen er absolut ingen undtagelse, hvad farvepragt angår.

IHovedområdet for artens udbredelse er det centrale og østlige Jylland, mens der er meget langt mellem parrene i det vestligste Jylland og i den sydøstlige del af landet.

Isfuglen lever primært af småfisk samt vandinsekter og forskellige krebsdyr, som den fanger ved at styrtdykke fra en udsigtspost over vandet.

Den dykker med stor præcision og kan tage fisk op til ca. 10 cm. i længden.

Kilde: dofbasen.dk

Vi har kun set isfuglen èn gang i haven og det var helt tilbage i 2009.
Det er ikke en almindelig gæst i vores område og det bliver nok svært, at få skiftet disse billeder ud med nogle bedre, når den er så sjælden

Kilde: danskeinsekter.dk