Grønsisken

(Carduelis spinus)
 
Lille slank fugl med kraftigt spidst næb. Hannen har sort hætte og sort hageplet. Hunnens fjerdragt er mere grågrøn.

Begge køn har to gule vingebånd, som er kraftigst hos hannen.
Nogle trækker væk – men de fleste bliver her i landet om vinteren.

Grønsisken anbringer sin rede højt i nåletræer, ofte godt skjult i en grenkløft. Fra først i marts lægges 5 hvidlige æg med rødbrune pletter.

Ofte får fuglene to kuld. Fuglene holder til i nåle plantager. Hovedføden er granfrø.

Vi har kun set nogle ganske få de sidste år - håber på at se nogle flere vinter 2015, men det kræver nok mere end blæst og regnvejr.

Her i starten af 2016 har der faktisk næsten været grønsiskener hver dag og ovenikøbet flere. Nu skriver vi 2021 og der er her i marts stadig godt med grønsiken og det er bare super.

Det er en ganske tillidsfuld fugl.

Kilde: danskeinsekter.dk